Εκτυπώστε τις ευχές σας και τα μυνήματα σας για τα Χριστούγεννα

Εκτύπωση Ευχών (Εσωτερική Εκτύπωση)

Εκτύπωση Ευχών

Τιμή:0.1EUR
Αν θέλετε μπορούμε να εκτυπώσουμε τις ευχές σας στο εσωτερικό της κάρτας.

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ευχές που προτείνουμε η να συντάξετε τις δικές σας ευχές.
Μαζί με τις ευχές σας υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης και των προσωπικών ή εταιρικών στοιχείων σας, σαν υπογραφή, μαζί με όλα τα στοιχεία (προσωπικά ή εταιρικά) που θεωρείτε απαραίτητα. ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ

Οι υπηρεσίες της εκτύπωσης έχουν επιπλέον χρέωση.
Για την εκτύπωση ευχών στο εσωτερικό 10 λεπτά επιπλέον για κάθε κάρτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
1). Πατήστε εδώ για να εμφανιστεί η "Φόρμα Παραγγελίας Εσωτερικής Εκτύπωσης" και συμπληρώστε τη.
2). Αφού συμπληρώσετε και αποστείλετε τη "Φόρμας Παραγγελίας Εσωτερικής Εκτύπωσης", συμπληρώστε στο πεδίο δεξιά την ποσότητα που θέλετε να εκτυπώσουμε.
Αν, για παράδειγμα έχετε παραγγείλει 10 κάρτες και θέλετε εκτύπωση μόνο στις 5 συμπληρώστε ποσότητα=5, αν θέλετε όλες τις κάρτες εκτυπωμένες συμπληρώστε ποσότητα=10.
Στη συνέχεια πατήστε προσθήκη.